Kategorie: Společnosti

Co je Facebook uložen?

Facebook Saved je nová funkce na Facebooku, která umožňuje uživatelům ukládat odkazy zveřejněné na jejich novinový kanál, aby k nim mohli později získat přístup.