Přesuňte soubory z různých složek do jedné pomocí sloučení složek pro Windows

Folder Merger je bezplatná přenosná aplikace pro operační systém Windows, kterou můžete použít ke sloučení souborů, které se nacházejí v různých složkách, do jediné cílové složky.Sloučení jednoduchých složek ve Windows není tak velkým problémem. Jednoduše vyberte všechny soubory jedné složky a zkopírujte obsah do druhé složky. Dokončete odstraněním první složky.

Pokud potřebujete sloučit mnoho složek do jedné nebo chcete přesunout soubory z podsložek do kořenové složky, je to komplikované a časově náročné.

I když to můžete udělat i ručně, strávíte tím značné množství času.

Složka Fúzefolder merger

Folder Merger je bezplatný přenosný program, který vám v tom pomůže. První věc, kterou uděláte po načtení, je přidání jedné nebo více složek do seznamu „zdrojových složek“ a výběr cílové složky.

Všechny soubory a složky vybraných zdrojových složek se automaticky přidají do sloučené fronty. Můžete přidat tolik zdrojových složek, kolik chcete, a definovat parametry slučování, než stisknete tlačítko „sloučit“ v rozhraní a zahájíte proces.Předchozí verze aplikace Folder Merger nepodporovaly mnoho možností, ale nejnovější verze podporuje některé, které můžete upravit. Program je nakonfigurován tak, aby kopíroval všechny soubory ze zdrojových složek do cílové složky a neporušoval strukturu složek zdrojových složek.

Duplicitní soubory budou automaticky přejmenovány také.

Tyto parametry můžete změnit například tak, že místo kopírování nebo nahrazování duplicitních souborů přesouváte soubory. Můžete také přesunout všechny soubory ze zdrojových složek do kořenové cílové složky.Tento proces si můžete přizpůsobit ještě předtím, než k tomu dojde. Jednou z možností je filtrování podle názvu souboru nebo přípony.

Pokud chcete například přesunout pouze spustitelné soubory, můžete tak učinit přidáním .exe do pole přípony souboru a použít filtr. Pokud nyní zasáhnete sloučení, budou do cílové složky přesunuty pouze soubory s typem exe.To samo o sobě může být docela užitečné třídit určité přípony souborů nebo soubory podle jejich názvu do složek.

To je vše, co k tomuto procesu existuje, a když stisknete tlačítko Sloučit nyní, program spustí operaci kopírování samostatně pomocí okna příkazového řádku, které se zobrazí pouze během operace.

Všimněte si, že podsložky jsou zkopírovány pouze do cílové složky, zatímco zdrojové kořenové složky nejsou. Soubory v těchto kořenových složkách jsou zkopírovány do kořenového adresáře cílové složky.

Všimněte si také, že sloučení nijak neovlivní zdrojové soubory, pokud vyberete kopii. Nelze ani automaticky odstranit zdrojové soubory, což znamená, že je třeba to provést ručně po dokončení operace.

Konfigurace lze uložit jako projekty a znovu je načíst; užitečné, pokud potřebujete provádět operace opakovaně, například při čištění adresáře ke stažení.

Závěrečná slova

Folder Merger je užitečná aplikace pro Windows. Může být použit k sloučení tolika složek, kolik chcete, nebo k přesunutí určitých souborů uložených v různých složkách na základě jmen nebo přípon do jediné kořenové složky.